Życzenia

Wszystkiego Najlepszego, Zdrowia , Pomyślności, Częstych wypadów poszukiwawczych oraz znalezienia tego co nieznalezione z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelakiej Pomyślności w nowym 2020 ROKU życzy zarząd SDGB

wszystkim zainteresowanym, sympatykom i oponentom

Welcome Center w Zamku Książ

1 marca 2017 roku w Zamku Książ został podpisany list intencyjny „W sprawie stworzenia pawilonu powitalnego Zamku Książ”.

Czy dobrze, że taki obiekt powstanie? Nie do końca się z tym zgadzamy. Wcześniej takie funkcje pełniła Ośla Brama i budynki jej towarzyszące. Obecnie prawie nie wykorzystane.

No cóż, może łatwiej przejść z okolic zbiornika przykrywającego szyb przed zamkiem (szumnie zwanego fontanną, lub zbiornikiem przeciwpożarowym) niż do Oślej Bramy. Dodatkowym argumentem byłaby stylowa winiarnia w podziemiach…

Co ma do tego nasze Stowarzyszenie?

Otóż 01.11.2015 roku przeprowadziliśmy oficjalne prace badawcze na terenie planowanego obiektu. W ich wyniku udało się potwierdzić istnienie zachowanych w bardzo dobrym stanie piwnic dawnego zajazdu (a później browaru i piekarni).

Nieistniejący obecnie budynek po prawej stronie zamku.

 

Prace prowadzone były przy współpracy Zamku Książ i pod nadzorem Konserwatora Zabytków.

Piwnice zasypane są ziemią wsypująca się przez dawne piwniczne otwory okienne. Podejrzewamy, że w części zasypano je też celowo. Świadkowie mówią, iż były w pełni dostępne  i drożne jeszcze na początku lat 70-tych. Michał Szura był w tamtym okresie, w jednym z takich pomieszczeń z pięknym ornamentowanym portalem drzwiowym z piaskowca. Twierdzi też, że w piwnicy był kanał którym płynęła swobodnie woda kanałem przy ścianie – czyli działało odwodnienie jakiejś nieznanej części podziemi. Niestety nie weszliśmy do tego pomieszczenia. Istnienie tu browaru i w pobliżu starej podziemnej lodowni, może świadczyć, że piwnice są bardzo rozległe i łączyły pobliskie obiekty.

Planowaliśmy dalsze prace poszukiwawcze w celu weryfikacji pozostałych piwnic i obiektów podziemnych. Dlaczego dopiero teraz informujemy o tym wydarzeniu? Ponieważ związani byliśmy dżentelmeńską umową z poprzednim Prezesem Krzysztofem Urbańskim, aby nie informować mediów o tej sprawie. Dlaczego? Prozaiczna sprawa – pieniądze i wstrzymanie planowanych inwestycji w tym terenie.

Ponieważ pominięto Stowarzyszenie w powyższym temacie, czujemy się zwolnieni z obietnicy. Dlatego publikujemy materiały i oficjalnie zgłaszamy temat. Biuro Rzeczy Znalezionych UM w Wałbrzychu odmawia przyjęcia wszelkich naszych zgłoszeń. Oficjalnie więc tu oznajmiamy, że wiemy o ukrytych pomieszczeniach podziemnych oraz możemy domniemywać,  iż zostały w nich ukryte rzeczy ruchome o cennej wartości. Dlatego też żądamy znaleźnego w myśl obowiązujących przepisów prawa.

 

 

Państwo niemieckie po 1945

Państwo Niemieckie formalnie nie istnieje. Unia Europejska jest IV Rzeszą.

W Niemczech powstał ruch obywatelski „Bürger Bewegung“ , który ma na celu uregulowanie statusu prawnego Państwa Niemieckiego. Chodzi o to, że po II Wojnie Światowej nie został zawarty traktat pokojowy pomiędzy państwami koalicji antyniemieckiej i III Rzeszą.

Traktat ten winien m.in. zakończyć istnienie III Rzeszy.

Po kapitulacji niemieckiego Wehrmachtu 8-go maja 1945, nie nastąpiła kapitulacja III. Rzeszy. Nie ma traktatu pokojowego zamiast którego weszły w życie konwencje regulujące prawa państw okupacyjnych: ZSRR, USA, Wielkiej Brytanji i Francji. Do dnia dzisiejszego między tymi stronami panuje zawieszenie broni.

Traktatu pokojowego nie chcieli alianci. Tylko Sowieci mieli przygotowany traktat pokojowa z III Rzeszą lecz nie mogli go podpisać bez pozostałych aliantów. Obecnie III Rzesza jest nadal formalnie w stanie wojny (zawieszenia broni) z 46 państwami.

Natomiast Japonia podpisała 8.9.1951r. traktaty pokojowe z 47 państwami.

Formalnie RFN istnieje na podstawie rejestracji w Izbie Handlowej we Frankfurcie nad Menem jako  BRD GmbH  czyli Bundesrepublik Deutschland GmbH (!?) czyli Sp. z o.o.

gmbh-brd

RFN nie powstała nigdy jako państwo lecz jako twór samorządowy. RFN nie mogła zaistnieć jako państwo ponieważ III Rzesza Niemiecka nigdy formalnie nie przestała istnieć. 

Obecne Niemcy nie mają konstytucji lecz jedynie ustawę zasadnicza, która jest regulacją prawną na obszarze militarnie okupowanym przez aliantów. Ustawa ta powinna być zastąpiona konstytucją, która miała powstać dopiero po zjednoczeniu i uzyskaniu pełnej suwerenności Niemiec. Obecne Niemcy bez konstytucji nie są suwerennym państwem. Zamiast konstytucji obecne Państwo Niemieckie ma jedynie „Grundgesetz (GG)“ czyli ustawę zasadniczą. Artykuł 139 tejże GG dotyczy przepisów denazyfikacji natomiast nie znosi ustawodawstwa III Rzeszy. W efekcie obecni obywatele Niemiec są nadal formalnie obywatelami III Rzeszy!

Jaka jest konkluzja? Niemcy nie są suwerenne, są uważane za swojego rodzaju „marionetkę USA“, nie mogą przeprowadzać ogólnokrajowego referendum w sprawach politycznych, a urzędy i nawet policja w Niemczech są formalnie sprywatyzowane, etc.

Nie zastały wprowadzone nowe przepisy o przynależności państwowej, a nadal działa prawo wprowadzone przez Hitlera w 1934 roku kiedy to zlikwidowano konstytucję (Verfassung) z 1919 roku – Republiki Weimarskiej i wprowadzono nazistowskie ustawodawstwo , którego nie zlikwidowano  po II wojnie.

Kwestia obywatelstwa – przynależność państwowa pozostała określona jako „Deutsch” – tak jak w III. Rzeszy. W 2010 roku ustawa o obywatelstwie została usunięta z GG. Wobec tego praktycznie Niemcy nie maja określonego obywatelstwa.

I tak w niemieckim aktualnym dowodzie osobistym, zwanym błędnie „personalausweis“, (a powinno być „Persönliche Ausweis“) jest również błędnie określona – przynależność państwowa jako „Deutsch“. Nie ma takiego państwa jak Deutsch! Powinno być Deutschland!

Wniosek: nie ma państwa „Deutsch“. Czyli obecni obywatele Niemiec są formalnie bezpaństwowcami.

Powyższe i inne liczne nieprecyzyjności w określeniach to nie pomyłki semantyczne wśród znanych z zamiłowania do porządku Niemców, to zamierzone powolne i cząstkowe ujawnianie przed społeczeństwem zaplanowanego niepraworządnego – totalitarnego stanu faktycznego.

Ale jak uregulować to wszystko, skoro „de jure“ III Rzesza istnieje a „de facto“ nie istnieje? Z kim i kto w imieniu Niemców ma podpisać traktat pokojowy?

Przedstawiciele ruchu obywatelskiego Bürger Bewegung apelując w sprawie konieczności zawarcia traktatu pokojowego po II Wśw. po długotrwałym i bezskutecznym zwracaniu się do urzędów niemieckich udali się do Moskwy i tam byli przyjęci w MSZ Federacji Rosji tłumacząc że RFN = III Rzesza. Tylko Moskwa uznała problem za istniejący. Ale sprawa i tam również utknęła. Zwracano się również do innych aliantów, ale zostali zignorowani i wszyscy biorą wodą w usta. Nie ma tematu…

Manifestacje uliczne ruchu obywatelskiego Bürger Bewegung na razie nie są skuteczne bowiem zamożni Niemcy, manipulowani liberalno-lewackimi mediami, nie chcą zajmować się problemami ogólnymi.

Jak twierdzą sami Niemcy: organizacja rządząca obecnie w Niemczech, zwana RFN, jest czymś co jest w rzeczywistości „hitlerowskim dominium totalitarnym z 1934r.“, a ponadto wiele obowiązujących ustaw pochodzi z lat 30-tych czyli hitlerowskich.

Uogólniając: skoro RFN w powyższej postaci dominuje w UE, to przez RFN cała Europa staje się formalnie i praktycznie znazyfikowaną IV Rzeszą co stanowi podstawę problemu.

Problem Polski :

Rozważając skutki braku traktatu pokojowego po II WŚw na sytuację Polski stwierdza się , że Polska po 8 maja1945r., po utworzeniu PKWN i PRL jest nadal pod okupacją. Bowiem PRL będący dominium sowieckim został zapewne stworzony jako eksperyment do przygotowania ludzi na czasy dzisiejsze. PRL był w istocie tworem komunistycznym, którego organy stanowiły uzurpację „władzy“ będącej w PRL-u swoistym przedsiębiorstwem. Ten status mamy w III RP uchodzącej błędnie za Państwo Polskie do dziś.

II RP prawnie nigdy nie została rozwiązana. Lech Wałęsa składając niewłaściwą przysięgę nie został prezydentem II RP – złożył przysięgę na PRL-owską konstytucję potwierdzając tym samym kontynuację PRL, funkcjonującego od 1989r pod nazwą „III RP”.

Formalnie II RP nadal istnieje w granicach wg. stanu z 31.08.1939! To znaczy Kresy Wschodnie (Wilno, Lwów, Grodno itd) prawnie do dziś są Polskie!

Brak traktatów pokojowych po II Wojnie Światowej sprawia, że istnieje do dziś stan wojny między Polską a Niemcami co jest wyraźnie widoczne w gospodarce.

Jeden z wielu przykładów anomalji formalnych w III RP:

  • wszystkie urzędy państwowe są jedynie prywatnymi przedsiębiorstwami uzurpującymi sobie prawo urzędowe! Urzędnik państwowy musi mieć Legitymacje Urzędową, natomiast wydawana obecnym urzędnikom t.zw. legitymacja służbowa nie uprawnia ich do sprawowania czynności urzędowych.

Źródło dla celów edukacyjnych :  http://ruch-obywatelski.com/wydarzenia-na-swiecie/panstwo-niemieckie-formalnie-nie-istnieje-unia-europejska-jest-iv-rzesza/

Autor : Tomasz Jurek