Dokumentacja i wizualizacja podzemi zamku Książ.

W dniu dzisiejszym, korzystając z wyłączenia urządzeń obserwatorium sejsmologicznego w Książu (na czas zwiedzania przez uczestników Zlotu Eksploratorów 2012), rozpoczęliśmy prace związane  z wykonaniem dokumentacji technicznej i wizualizacji podziemi zamku Książ. W pierwszej kolejności prace będą obejmowały podziemia wykorzystywane przez Obserwatorium Sejsmologiczne PAN.

Istniejąca dokumentacja techniczna nie odzwierciedla stanu faktycznego obiektu. Nasi geodeci i mierniczy górniczy, zinwentaryzują obiekt. Pozwoli to na ścisłe określenie  wzajemnego położenia ( w przestrzeni 3D) obiektów podziemnych jak i naziemnych.

Następnie na podstawie tej dokumentacji, kilkuset (planowanym ) zdjęciom w wysokiej rozdzielczości oraz materiałom filmowym, graficy komputerowi wykonają wizualizację przestrzenną – umożliwiającą wirtualne zwiedzanie podziemi.

Polska Akademia Nauk uumożliwiła zespołowi fachowców z SDGB oraz współpracownikom, wykonanie tej pracy. Jej wykonanie zajmie kilka najbliższych miesięcy. Wynik udostępniony w internecie, pozwoli każdemu przejść się (wirtualnie) po  tych podziemiach oraz pooglądać  pracujące tam urządzenia naukowe.