Walne Zebranie Stowarzyszenia „Dolnośląska Grupa Badawcza”.

Informujemy, że w dniu 17.03.2013 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia „Dolnośląska Grupa Badawcza”. na zebraniu przyjęto:

  • 1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia za 2012 rok.
  • 2. Sprawozdanie finansowe i bilans za 2012 rok.
  • 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2012 rok.
  • 4. Uchwały o zmianach w statucie.
  • 5. Udzielono absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
  • 6. Przedstawiono plany działania na rok 2013.

Stowarzyszenie ma przygotowane kilkanaście projektów badawczych na rok 2013. Mamy nadzieję, że w oparciu o dobrą współpracę z właścicielami obiektów, urzędami oraz służbami konserwatorskimi, uda się je zrealizować. Musimy też tu wspomnieć, o naszych sympatykach i przyjacielach, którzy wspierają nas w ich realizacji.

Będziemy na bieżąco, na tych stronach oraz w naszym czasopiśmie Kopalnia Tajemnic, informowali o realizacji projektów i badań.