MODERNIZACJA STRONY INTERNETOWEJ ……….

W związku z modernizacją strony internetowej mogą wystąpić błędy za co serdecznie przepraszamy.

Autorem strony i artykułów oraz składem całości zarządzał do tej pory Tomek Jurek.

W związku z odejściem Tomka Jurka nastąpiła zmiana osoby która prowadzi stronę i w trakcie modernizacji wystąpiły błędy. Za co serdecznie Przepraszamy w/w osobę. Będziemy wszystko robić aby ten błąd naprawić, jest to błąd techniczny ze strony moderatora. Obecnie SDGB nie posiada osoby, która jest na tyle władna aby to ogarnąć technicznie.

Z Wyrazami Poważania

Moderator