Ziemie Zachodnie

nie_jestesmy_tu_od_wczoraj

Pragniemy przybliżyć tu aspekty prawne poszukiwań ukrytych obiektów, akt i zabytków na terenach Ziem Zachodnich.

W mediach i na konferencjach zwoływanych w kontekście poszukiwań na tych terenach, profesorowie i autorzy powołują się na „prawo niemieckie” i ustalenia „konferencji poczdamskiej”.

Uważamy, że na terenach Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje polskie prawo. Czy jednak Ziemie Zachodnie to tereny RP? A może jest inaczej? I to co się dzieje w temacie stosunków polsko-niemieckich, to tylko zasłona dymna?

Pojawił się temat „Złotego Pociągu” i okazuje się, że Ziemie Zachodnie, to nie jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lecz są to tereny pod „tymczasowym zarządem polskim”.

O co w tym wszystkim chodzi?