Archiwa tagu: państwo polskie

Konferencja Poczdamska

Żyjemy w Rzeczpospolitej Polskiej i wydaje się nam, że ten organ prawny sprawuje nad nami pełna opiekę. Jako obywatele Państwa Polskiego nazywanego Rzeczpospolitą Polską, stosujemy się do praw i obowiązków jakie przyjęliśmy w obowiązującej Konstytucji. Czy jednak organ państwowości nazywany Rzeczpospolita Polska w pełni szanuje wolę swoich obywateli? I czy ten organ, choć ma taki obowiązek informuje tychże obywateli o ich sytuacji prawnej?
Po co taki wywód i pytania?
Tematem są Ziemie Zachodnie.
Czy jako obywatele Państwa Polskiego jesteśmy świadomi i poinformowani, że zamieszkujemy ziemie o nieustalonym i niestabilnym statusie prawnym? Żeby było jasne – nie stoimy za żadną ze stron w tym sporze.Konferencja Poczdamska 1
Zadecydowano za nas i nie tylko za nas. „Wielkie mocarstwa” ustanowiły sobie porządek prawny na tych terenach podczas „Konferencji Poczdamskiej”. Wszelkie następujące dalej rozstrzygnięcia są konsekwencją tych ustaleń. Dotyczy to umów polsko-radzieckich, polsko-niemieckich, itp…
Poniżej link do pełnej wersji dokumentów z ustaleń Konferencji Poczdamskiej.

http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=article&did=FRUS.FRUS1945Berlinv01.i0002&id=FRUS.FRUS1945Berlinv01&isize=M