Archiwa tagu: zamek książ

Projekt Badawczy Komora Weissa.

Celem projektu jest weryfikacja zeznań świadków o istnieniu -niedostępnego w chwili obecnej, pomieszczenia za betonową obudową sztolni obiektu podziemnego pod Zamkiem Książ.

„Komora Weissa” jest obiektem udokumentowanym zeznaniami dwóch świadków – o nazwiskach – Sitkowski i Weiss. Pracowali oni w różnych komandach roboczych i w różnym okresie czasu w podziemiach pod Zamkiem Książ. Stwierdzili ( w tym samym miejscu) w obecności Tadeusza Słowikowskiego, fakt zamaskowania betonową obudową, bocznej dużej komory (hali) wykutej w górotworze. Obaj nie znali się i nie mieli z sobą kontaktu.  Zamaskowanie pomszczenia może świadczyć o ukryciu w nim obiektów muzealnych lub archiwalnych. Mogą to być obiekty niemieckie jak i innych krajów będących pod okupacją niemiecką. Wiele kolekcji muzealnych, po drugiej wojnie światowej, nie zostało do dnia dzisiejszego odnalezione. Istnieją zeznania  o ukryciu ich w podziemiach Zamku Książ. Odzyskanie tego typu obiektów, ma niewymierne znaczenie dla kultury polskiej i europejskiej.

Po wielu uzgodnieniach i pracach przygotowawczych w dniu 28.08.2012 roku, Stowarzyszenie Dolnośląska Grupa Badawcza, przeprowadziło prace poszukiwawcze w podziemiach Zamku Książ. Prace polegały na wykonaniu kilku otworów wiertnicą rdzeniową w miejscu wskazanym przez świadków.

Cześć 1.

Cześć 2.

Pomimo całodziennych prac nie udało się zweryfikować hipotezy. Pozyskane rdzenie zostaną przekazane do ekspertyzy w specjalistycznym ośrodku naukowo-badawczym, a same badania zostaną powtórzone w oparciu o analizę pozyskanych danych.

Miło jest nam podkreślić, że badania były możliwe dzięki przychylności i pełnej współpracy Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Gminy Wałbrzych oraz Przedsiębiorstwa Zamek Książ.

 

 

 

Zamek Książ.

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy współpracę z Przedsiębiorstwem „Zamek Książ” w Wałbrzychu w zakresie badań i opracowań technicznych oraz udostępniania wiedzy technicznej i historycznej na temat obiektu „Zamek Książ”.

Stowarzyszenie Dolnośląska Grupa Badawcza przy współpracy Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o., przeprowadzi kilka projektów badawczych na terenie zamku Książ. Mają one na celu określenie technicznego aspektu zmian architektonicznych i budowlanych na tym obiekcie. Badania zostaną przeprowadzone przy użyciu: kamer termowizyjnych i inspekcyjnych, magnetometru protonowego oraz georadaru oraz prac poszukiwawczych.

Planujemy włączenie do projektu badań organizacji naukowo-badawczych oraz uczelni wyższych.